Een goed gesprek – waar start je?

Ik start hier, vandaag, met deze schets voor het logo van ‘Een Goed Gesprek’. In dit logo in wording zitten zitten enkele belangrijke vereisten om tot een goed gesprek te kunnen komen.

Een goed gesprek - waar start je?

Om te beginnen kijken de twee mensen elkaar aan. Dus ze hebben aandacht voor elkaar en ze hebben afgesproken om een bepaalde tijd voor het gesprek te reserveren. Dit ‘contract’ is essentieel.

Hoe vaak proberen wij niet om iets te bespreken, om er na korte tijd achter te komen dat de ander niet – of te kort – beschikbaar blijkt te zijn?

Daarnaast is de blik op beide gezichten positief.  Beide personen hebben een welwillende intentie. En deze welwillendheid is nodig om echt te kunnen luisteren naar wat de ander te vertellen heeft; om ruimte te maken voor de ander.

Hoe vaak zitten we weliswaar samen aan tafel met elkaar, maar staan we eigenlijk niet open voor de ander?

Verbinding

Bovendien zijn deze personen met elkaar verbonden. Ze beseffen dat ze allebei mens zijn en erkennen elkaar in hun gedeelde menselijkheid:

  • emoties spelen vrijwel altijd een rol bij menselijke interactie;
  • mensen zijn niet perfect
  • mensen zijn soms open en op andere momenten gesloten.

Hoe vaak willen maken we mee dat we weliswaar de intentie hebben om er voor en ander te zijn, maar toch in beslag worden genomen door andere dingen?

Tenslotte zit het oneindigheidssymbool – de lemniscaat – in het logo. Er is een continue uitwisseling van verbale en non-verbale signalen. Communicatie is uitwisseling van energie. We geven en nemen, zenden en ontvangen. Er verandert iets in ons en in de ander tijdens een gesprek.

Hoe vaak bleek de uitkomst van een gesprek heel anders dan je vooraf had kunnen bedenken?

Op deze website verzamel ik blogs en activiteiten die aanzetten tot goede gesprekken. Op het werk, thuis, waar dan ook.

Enjoy!